AJANKOHTAISTA

Kokouskutsu 17.02.2019 klo. 10.00, Sukevan kyläkeskus. Lue lisää..

 

Toimintakertomus sekä palkkiosuositus lisätty osakkaiden sivuille.

Opintoretki Äänekosken biotuotantotehtaalla

Lue lisää..

Sukevan Yhteismetsän historiaa

Lue ensimmäinen vuoden 1957 tai vuoden 1966-1975 metsätaloussuunnitelma.

Kesäkuulumiset 2018

Lumituhot ovat paljastuneet odotettua suuremmiksi yhteismetsän alueella. Lue lisää.

Osakaskunnan kokous pidettiin Ke 28.03. Lue lisää..

Vuoden 2017 toiminta-kertomus, tase sekä tulos-laskelma ladattavissa

Osakkaat voivat ladata toimintakertomuksen, taseen sekä tuloslaskelman, osakkaiden sivulle kirjautumalla. Tiedostot löytyvät kohdasta Säännöt ja toiminta - kohdan alta.

Videoita Pihlajasalon lentolevityksestä

Katso videot..


Lue vanhempia tiedotteita

Mikä on yhteismetsä?

Yhteismetsä on usean osakkaan yhteisesti omistama ja hallitsema metsäalue. Suomessa yhteismetsä on kiinteistöille yhteisesti kuuluvaa aluetta. Siihen kuuluvat alueet voivat sijaita eri kunnissa.

Sen osakkaita ovat osakaskiinteistöjen omistajat. Jos kiinteistöllä on useita omistajia, he ovat yhdessä yhteismetsän osakkaita. Osakkaat muodostavat yhdessä yhteismetsän osakaskunnan. Osakkaat eivät vastaa osakaskunnan velvoitteista henkilökohtaisesti, vaan osakaskunta yhdessä voi saada nimiinsä oikeuksia ja tehdä sitoumuksia.

Osakaskunnan päätösvaltaa käyttää yhteismetsälain ja yhteismetsän ohjesäännön mukaisesti osakaskunnan kokous, hoitokunta tai toimitsija.

Yhteismetsällä ei ole mitään julkisoikeudellisia piirteitä eikä velvoitteita. Yhteisomistuksen avulla metsiä pyritään säilyttämään suurina talousyksikköinä, jolloin niiden käyttö on metsätalouden kannalta edullisempaa kuin pienten metsäalueiden. Yhteismetsiä on historiassa perustettu harvoin vapaaehtoisesti, vaan niitä on muodostettu isojaon ja asutustoiminnan yhteydessä.

 

Yhteismetsän edut

Yhteismetsän omistaminen on helppoa ja vaivatonta. Yhteismetsästä saaduista jako-osuuksista verot on maksettu, eikä osakastilan tarvitse tehdä niistä veroilmoitusta. Yhteismetsien veroprosentti on 28 %, mikä on 2-5 prosenttiyksikköä vähemmän kuin yksityishenkilön metsäverotus.

Myös suurten metsäpinta-alojen hoitaminen on kustannustehokkaampaa kuin pienten alueiden. Säännöllisesti suuria puumääriä myyvä yhteismetsä on kauppakumppanina haluttu, mikä mahdollistaa koko hakkuusuunnitteen käyttämisen ja kilpailukykyisen hinnan puista. Myös KeMeRa-tukisäännöksissä on tiettyjä etuja yhteismetsille.


Lue Sukevan Yhteismetsästä
Katso Sukevan Yhteismetsän alueet