Osakastilojen ehdot

Sukevan yhteismetsässä metsästys on ollut osakkaille vapaata.

Yhteismetsän hirviseurueilla metsästäjät ovat osakaskunnan jäseniä. Linnun metsästystä ovat osakkaat saaneet harrastaa vapaasti.

Muutama vuosi sitten hoitokunta laittoi periaatteellisen nimellismaksun jolla on saanut metsästää koko syksyn. Hoitokunta on päivittänyt maksuja aika-ajoin.

Metsästysmaksu osakkaille ja vieraille

Tällä hetkellä Sukevan yhteismetsän alueella osakkaan metsästysmaksu pienriistalle on 20 euroa kaudessa. Osakkaaksi lasketaan omistaja ja heidän lapset puolisoineen. Mukaan voi ottaa myös ulkopuolisen jolta maksu on 10 euroa vuorokaudessa (osakkaan oltava mukana). Pienriistaa voi metsästää Pihlajasuon, Virsumäen, Kontion ja Takamäen palstoilla (kiinteistötunnus 762-874-2-0) sekä Koiramäen palstalla (kiinteistötunnus 762-425-9-122) Turkisriistalupa on 5 euroa kaudessa.

Maksu suoritetaan Sukevan yhteismetsän tilille FI48 5435 1750 0028 69 tiedoksiantokohtaan metsästäjän nimi ja osakastilan nimi jos se ei käy ilmi maksajan tiedoista.

Sukevan yhteismetsän hirviseurue ja Risto Martikaisen hirviseurue maksavat erikseen sovitun maksun. Jokainen osakas voi halutessaan ilmoittautua hirviporukkaan hyvissä ajoin ennen hirvenmetsästystä. Sukevan yhteismetsän hirviseurueeseen haluava Erkki Shemeikalle tai Risto Martikaiselle hänen seurueeseensa haluava.

Sukevan yhteismetsän tili FI48 5435 1750 0028 69
Pienriistan kausilupa osakkaalle 20 €
Ulkopuolisille osakkaan mukana 10 €/vrk
Turkisriistalupa 5 € kausi