Metsästyksen historiaa

Sukevan yhteismetsässä metsästys on ollut osakkaille vapaata. Hirvenmetsästys alkoi Sukevan yhteismetsässä 1960-luvun alussa, ollen Unto Pyyn hirviseurueen nimissä. Myöhemmin vuonna 1990 hirviluvat anottiin Sukevan yhteismetsän hirviseurueen nimissä jonka johtajana on ollut Erkki Shemeikka. Hirviporukkaan on ollut mahdollista osakkaan liittyä ilman vastiketta. Myöhemmin syntyi Sukevan yhteismetsään toinenkin hirviseurue jonka nimeksi tuli Risto Martikaisen hirviseurue.

Sukevan yhteismetsän hirviseurue on metsästänyt Talaksen ja Virsumäen alueilla. Seurueella on ollut vuokramaita liki tuhat hehtaaria koko seurueen olemassa olon ajan. Vuokralla on Tornatorin, valtion ja yksityisten maanomistajien maita. Samoin Risto Martikaisellakin on yhteismetsän lisäksi vuokramaita. Alussa tieverkkoa ei ollut, joten pyynti oli vaikeaa ja sen lisäksi hirviä oli vähän. Vuosien kuluessa tieverkko on parantunut huomattavasti ja liikkuminen myös metsällä on helpottunut. Tieverkko on parantunut vuosien saatossa hakkuiden myötä, kun on ollut tarvetta päästä liikkumaan ja hoitamaan metsiä joka puolella.

Yhteismetsän hirviseurueilla metsästäjät ovat osakaskunnan jäseniä. Vieraina on ollut niin osakkaan tuttavia kuin yhteistyökumppaneitakin.

Linnun metsästystä ovat osakkaat saaneet harrastaa vapaasti. Metsästäjät ovat metsästyksen ohessa seuranneet alueiden liikennettä.

Muutama vuosi sitten hoitokunta laittoi periaatteellisen nimellismaksun jolla on saanut metsästää koko syksyn. Hoitokunta on päivittänyt maksuja aika-ajoin.

Nykyhetki

Tällä hetkellä Sukevan yhteismetsän alueella, osakkaan metsästysmaksu pienriistalle on 20 euroa kaudessa. Mukaan voi ottaa myös ulkopuolisen jolta maksu on 10 euroa vuorokaudessa (osakkaan oltava mukana). Pienriistaa voi metsästää Pihlajasuon, Virsumäen, Kontion ja Takamäen palstoilla (kiinteistötunnus 762-874-2-0) sekä Koiramäen palstalla (kiinteistötunnus 762-425-9-129) Turkisriistalupa on 5 euroa kaudessa. Maksu suoritetaan Sukevan yhteismetsän tilille FI48 5435 1750 0028 69 tiedoksiantokohtaan metsästäjän nimi ja osakastilan nimi, jos se ei käy ilmi maksajan tiedoista.

Sukevan yhteismetsän hirviseurue ja Risto Martikaisen hirviseurue maksavat erikseen sovitun maksun. Jokainen osakas voi halutessaan ilmoittautua hirviporukkaan hyvissä ajoin ennen hirvenmetsästystä. Sukevan yhteismetsän hirviseurueeseen haluava Erkki Shemeikalle tai Risto Martikaiselle hänen seurueeseensa haluava.

Sukevan yhteismetsän tili FI48 5435 1750 0028 69
Pienriistan kausilupa osakkaalle 20 €
Ulkopuolisille osakkaan mukana 10 €/vrk
Turkisriistalupa 5 € kausi sisältää, niillä yhteismetsän alueilla joita ei ole vuokrattu ulkopuolle.

  • karhu
  • susi
  • ilves
  • majava
  • kettu
  • minkki
  • näätä

Lisää metsästyksestä: