Kiinteistö asiat

Yhteismetsä voi myös ostaa metsätiloja ja yhteismetsäosuuksia.

Sukevan yhteismetsä on menneinä vuosina hankkinut lisää metsäaluetta ostamalla tiloja läheltä Sukevaa. Yhteismetsällä on myös mahdollisuus ostaa omia osuuksiaan.

Kiinteistöjen ostaminen

Yhteismetsä on jatkuvasti ostanut metsätiloja Sukevan seudulta. Mikäli olet harkinnut tilasi myyntiä, niin kuulet Sukevan yhteismetsän kiinnostuksen tilaasi kohtaan ottamalla yhteyttä yhteismetsän hoitokuntaan.

Vaihdetaan osuuksiin

Sukevan yhteismetsän osakkaaksi voi päästä liittämällä siihen metsätilan. Tällöin tila tavallaan vaihdetaan yhteismetsäosuuksiin. Luovutettavan tilan täytyy tällöin muodostaa tarkoituksenmukainen kokonaisuus yhteismetsän muiden tilojen kanssa. Vaihtosuhdetta määriteltäessä täytyy arvioida liitettävä tila ja yhteismetsä. Näiden arvioiden perusteella solmitaan sopimus liittämisestä. Varsinaisen liittämistoimituksen tekee maanmittauslaitos. Jos olet kiinnostunut liittämään tilasi Sukevan yhteismetsään, niin asia lähtee liikkeelle ottamalla yhteyttä hoitokuntaan.

Metsätilan liittäminen yhteismetsään

Sukevan yhteismetsän osakkaaksi voi päästä liittämällä siihen metsätilan. Tällöin tila tavallaan vaihdetaan yhteismetsäosuuksiin. Luovutettavan tilan täytyy tällöin muodostaa tarkoituksenmukainen kokonaisuus yhteismetsän muiden tilojen kanssa. Vaihtosuhdetta määriteltäessä täytyy arvioida liitettävä tila ja yhteismetsä. Näiden arvioiden perusteella solmitaan sopimus liittämisestä. Varsinaisen liittämistoimituksen tekee maanmittauslaitos. Jos olet kiinnostunut liittämään tilasi Sukevan yhteismetsään, niin asia lähtee liikkeelle ottamalla yhteyttä hoitokuntaan.