AJANKOHTAISTA

Kokouskutsu 17.02.2019 klo. 10.00, Sukevan kyläkeskus. Lue lisää..

 

Toimintakertomus sekä palkkiosuositus lisätty osakkaiden sivuille.

Opintoretki Äänekosken biotuotantotehtaalla

Lue lisää..

Sukevan Yhteismetsän historiaa

Lue ensimmäinen vuoden 1957 tai vuoden 1966-1975 metsätaloussuunnitelma.

Kesäkuulumiset 2018

Lumituhot ovat paljastuneet odotettua suuremmiksi yhteismetsän alueella. Lue lisää.

Osakaskunnan kokous pidettiin Ke 28.03. Lue lisää..

Vuoden 2017 toiminta-kertomus, tase sekä tulos-laskelma ladattavissa

Osakkaat voivat ladata toimintakertomuksen, taseen sekä tuloslaskelman, osakkaiden sivulle kirjautumalla. Tiedostot löytyvät kohdasta Säännöt ja toiminta - kohdan alta.

Videoita Pihlajasalon lentolevityksestä

Katso videot..


Lue vanhempia tiedotteita

KANNANOTTO SOIDENSUOJELUUN

Talaskankaan itäpuolisia soita ( kohdekoodi 8073 ) ollaan Sukevan yhteismetsän alueelta suojelemassa arviolta hieman toista sataa hehtaaria. Kuten noiden alueiden kuvauksessa lukee, nuo suot ovat niukkaravinteisia. Tästä syystä nuo suot ovatkin säilyneet ojituksilta. Yhteismetsän käsityksen mukaan nuo alueet säilyvät jatkossakin luonnontilaisina ilman lisäsuojelua. Metsäsertifiointi suojaa niitä ojituksilta eikä niukkaravinteisten soiden puuston kasvattaminen ole jatkuvilla lannoituksilla taloudellisesti kannattavaa. Valtion varojen käyttäminen kyseiseen hankkeeseen ei ole järkevää. Sukevan alueen tiestö on rappeutumassa. Sähkökatkoja on ollut ennätysmäärä. Olisi yhteiskunnallisesti järkevämpää sijoittaa varoja tie- ja sähköveron kunnossapitoon kuin soidensuojeluun jonka tarkoitus toteutuu muutenkin. Yhteismetsän lakisääteinen tehtävä on kestävän metsätalouden harjoittaminen. Jos soiden lisäsuojelu yhteismetsän alueella toteutetaan, niin menetetyt maa-alueet tulisi korvata vaihtomailla. Lisäksi suojelualueen rajauksia halutaan muuttaa. Nykyinen rajaus katkoo esimerkiksi kulkuyhteyksiä kangasmaakuvioille.