AJANKOHTAISTA

Kokouskutsu 17.02.2019 klo. 10.00, Sukevan kyläkeskus. Lue lisää..

 

Toimintakertomus sekä palkkiosuositus lisätty osakkaiden sivuille.

Opintoretki Äänekosken biotuotantotehtaalla

Lue lisää..

Sukevan Yhteismetsän historiaa

Lue ensimmäinen vuoden 1957 tai vuoden 1966-1975 metsätaloussuunnitelma.

Kesäkuulumiset 2018

Lumituhot ovat paljastuneet odotettua suuremmiksi yhteismetsän alueella. Lue lisää.

Osakaskunnan kokous pidettiin Ke 28.03. Lue lisää..

Vuoden 2017 toiminta-kertomus, tase sekä tulos-laskelma ladattavissa

Osakkaat voivat ladata toimintakertomuksen, taseen sekä tuloslaskelman, osakkaiden sivulle kirjautumalla. Tiedostot löytyvät kohdasta Säännöt ja toiminta - kohdan alta.

Videoita Pihlajasalon lentolevityksestä

Katso videot..


Lue vanhempia tiedotteita

Sukevan Yhteismetsä

KASVUA JO VUODESTA 1953

Yhteismetsän osakaskunnan kokous 28.03.2018

Sukevan yhteismetsän osakaskunnan pidettiin keskiviikkona 28.päivänä maaliskuuta 2018
Sukevalla osuuspankin kerhohuoneella. Paikalle oli saapunut kolmetoista osakaskunnan jäsentä tai
heidän valtuuttamaa henkilöä.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Vatanen ja sihteeriksi hoitokunnan sihteeri Erkki
Shemeikka, pöytäkirjantarkastajiksi Väinö Eskelinen ja Matti Pyy.

Kokous hyväksyi toimintakertomuksen ja tilit vuodelta 2018. Toimintasuunnitelma ja talousarvio ja
palkkiot vuodelle 2018 käytiin läpi ja nekin hyväksyttiin hoitokunnan esittämässä muodossa.
Hoitokunnan erovuoroiset jäsenet Ari Sirviö (henkilökohtainen varamies Väinö Eskelinen ) ja Eino
Väisänen (varamies Matti Pyy) valittiin jatkamaan seuraavaksi toimikaudeksi. Hoitokunnan
puheenjohtajaksi valittiin Ari Sirviö ja varapuheenjohtajaksi Eino Väisänen. Tilintarkastuksen
hoitaa KH-tilintarkastus vastuullisena tilintarkastajana Kari Hyvönen.

Kokouksen lopussa muissa asioissa hoitokunnan puheenjohtaja Ari Sirviö kertoi Turvesuon
kaupasta Vapon kanssa. Samoin keskusteltiin mahdollisesta kesäretkestä tulevana kesänä mutta se
kokous antoi hoitokunnan hoidettavaksi parhaalla katsomallaan tavalla.

Yhteismetsa-kokous-2...JPG

Yhteismetsa-kokous-2...JPG


Yhteismetsän osakaskunnan kokous 22.03.2017

Sukevan yhteismetsän osakaskunnan kokous pidettiin keskiviikkona 22. maaliskuuta 2017 Sukevalla osuuspankin kerhohuoneessa. Paikalla oli kaksitoista osakasta.

Kokous vietiin läpi hyvässä hengessä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Matti Vatanen ja sihteerinä Erkki Shemeikka. Kokouksessa käytiin läpi toimintakertomus ja tilit jotka hyväksyttiin samoin hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle vuodelle.

Hoitokunnan erovuoroinen jäsen Erkki Shemeikka valittiin uudelleen seuraavalle kolmivuotiskaudelle ja hänen henkilökohtaiseksi varamieheksi Paavo Korhonen. Hoitokunnan puheenjohtajaksi valittiin Ari Sirviö ja varapuheenjohtajaksi Eino Väisänen.

Kokouksessa keskusteltiin tulevan kesän retkestä mutta siitä tuonnempana..

P3220028

P3220025

P3220026


Yhteismetsän osakaskunnan kokous 19.04.2015

Sukevan yhteismetsän Osakaskunnan kokous pidettiin sunnuntaina 19.päivänä maaliskuuta Sukevan kyläkeskuksessa. Paikalla oli tällä kertaa runsaasti osakkaita ja osalla edustajista oli valtakirja mukana. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Vatanen ja sihteeriksi hoitokunnan sihteeri Erkki Shemeikka, pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Väinö Eskelinen ja Heino Kilpeläinen jotka toimivat myös tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Kokouksessa käytiin läpi toimintakertomus vuodelta 2014 ja tilit vuodelta 2014 jotka hyväksyttiin , toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 hyväksyttiin. Asoista käytiin erittäin vilkasta keskustelua. Henkilövalinnat aiheuttivat keskustelua ja sitten äänestettiin. Hoitokunnan puheenjohtajaksi valittiin yksi mielisesti Ari Sirviö ja hänet valittiin jatkamaan myös hoitokunnassa, hänen varamiehenä jatkaa Väinö Eskelinen. Toinen erovuoroine hoitokunnan jäsen Eino Väisänen sai vasta ehdokkaan Matti Pyystä ja sitten äänestettiin. Äänestys oli tasainen ja valituksi tuli hoitokunnan jäseneksi Eino Väisänen seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi ja hänen varamieheksi valittiin Matti Pyy.

Hoitokunnan puheenjohtaja Ari Sirviö esitteli uuden metsänhoitosuunnitelman joka hyväksyttiin ja hoitokunnalle osakaskunnan kokous antoi valtuudet myydä Sukevanjärven rannalla olevat rantatontit.

Muissa asioissa hoitokunnan puheenjohtaja informoi osakaskuntaa kesäretkestä.

    kokous2015.jpg