AJANKOHTAISTA

Ylimääräinen osakaskunnan kokous 6.7. klo 14.00.

Lue lisää..

 

2020 kokouksen antia - 
lue lisää..

Tuhkalannoitus vauhditti metsän kasvua - lue artikkeli

Lue Metsään - lehden tekemä artikkeli Sukevan Yhteismetsän tuhkalannoituksesta.

Vuoden 2019 toimintakertomus sekä tulos ja tase on lisätty osakkaiden sivuille.

Opintoretki Äänekosken biotuotantotehtaalla

Lue lisää..

Sukevan Yhteismetsän historiaa

Lue ensimmäinen vuoden 1957 tai vuoden 1966-1975 metsätaloussuunnitelma.

Kesäkuulumiset 2018

Lumituhot ovat paljastuneet odotettua suuremmiksi yhteismetsän alueella. Lue lisää.

Osakaskunnan kokous pidettiin Ke 28.03. Lue lisää..

Vuoden 2017 toiminta-kertomus, tase sekä tulos-laskelma ladattavissa

Osakkaat voivat ladata toimintakertomuksen, taseen sekä tuloslaskelman, osakkaiden sivulle kirjautumalla. Tiedostot löytyvät kohdasta Säännöt ja toiminta - kohdan alta.

Videoita Pihlajasalon lentolevityksestä

Katso videot..


Lue vanhempia tiedotteita

Sukevan Yhteismetsän historia

Sukevan yhteismetsä syntyi siirtolaisen asuttamisen seurauksena. Maa-alueet siirtyivät yhteismetsälle valtion ja metsäyhtiön hallinnasta maanhankintalain perusteella. Siirtolaiset tulivat Sukevan seudulle Korpiselän pitäjästä Karjalasta. Lisäksi yhteismetsän osakkaiksi tuli rintamamiestilojen omistajista.  Maarekisteriin yhteismetsä on merkitty 28.10.1953. Toimintaa on todennäköisesti ollut jo aikaisemminkin mutta niistä ei ole löydetty dokumentteja.  Perustettaessa osakastilojen lukumäärä oli 44. Pinta-alaa oli tuolloin 3387 hehtaaria, josta metsämaan osuus oli 2657 hehtaaria.

Lue ensimmäinen vuoden 1957 tai vuoden 1966-1975 metsätaloussuunnitelma.

Puusto ja kasvupaikat

Sukevan yhteismetsän maa-alueet sijaitsevat Sonkajärvellä, Savon ja Kainuun rajamailla. Pinta-alaa yhteismetsällä on noin 4500 hehtaaria. Turvemaiden osuus metsämaasta on 37 %. Ravinteisuudeltaan kuivahkoja kankaita ja vastaavia soita on 61 %. Tuoreita kankaita ja vastaavia soita on 29 % metsämaan pinta-alasta. Kasvupaikkojen viljavuudesta johtuen mänty on pääpuulaji. 2/3 puuston tilavuudesta on mäntyä. Kuusen osuus on koivua suurempi. Pitkään jatkuneen suunnitelmallisen metsänhoidon ansiosta kehitysluokkajakauma on lähellä tavoitetta. Uusi metsäsuunnitelma on valmistumassa yhteismetsälle vuonna 2014.

Yhteismetsän tulot

Valtaosa Sukevan yhteismetsän tuloista tulee hakkuuoikeuksien myynneistä. Lisäksi tuloja tulee turvetuotantoalueiden vuokraamisesta sekä maa-aineksien ja metsästysoikeuksien myynnistä.

Miten pääsee Sukevan yhteismetsän osakkaaksi ?

Sukevan yhteismetsän osakkaaksi voi päästä hankkimalla jo olemassa olevia osuuksia tai saada uusia osuuksia liittämällä yhteismetsään omistamansa metsätilan. Liittämisestä ei mene myyntivoitto- tai varainsiirtoveroja, toisin kuin metsätilan myymisestä. Sukevan yhteismetsän säännöissä on osuuksien luovutusrajoitus, mikä estää pienien tilojen liittämisen yhteismetsään.

Metsätilan liittäminen yhteismetsään

Sukevan yhteismetsän osakkaaksi voi päästä liittämällä siihen metsätilan. Tällöin tila tavallaan vaihdetaan yhteismetsäosuuksiin. Luovutettavan tilan täytyy tällöin muodostaa tarkoituksenmukainen kokonaisuus yhteismetsän muiden tilojen kanssa. Vaihtosuhdetta määriteltäessä täytyy arvioida liitettävä tila ja yhteismetsä. Näiden arvioiden perusteella solmitaan sopimus liittämisestä. Varsinaisen liittämistoimituksen tekee maanmittauslaitos. Jos olet kiinnostunut liittämään tilasi Sukevan yhteismetsään, niin asia lähtee liikkeelle ottamalla yhteyttä hoitokuntaan.


Katso Sukevan Yhteismetsän alueet tästä.