MHY Savontan toimihenkilöt tutustuivat   yhteismetsän koealoihin Pihlajasalossa

Keskiviikkona 27.10.2021 kävivät MHY Savontan toimihenkilöitä tutustumassa Sukevan yhteismetsän koealoihin Pihlajasalossa. Oppaana toimi hoitokunnan puheejohtaja Ari Sirviö. Ensimäinen kohde oli turvemaalle tehty koeala männyn siementen kylvy laikutetulle alueelle, teloilla poljetuilla alueella johon on kylvetty männynsiemen, teloilla poljettualue johon ei ole kylvetty siemeniä, alue joka luonnon mukaisessa muodossa.

Tässä koealassa näki hyvin konkreettisesti mikä on vaikutus milläkin toimenpiteellä turvemaan metsityksessä.

Tästä siirryttiin katsomaan turvetuonnastosta poituneita alueita jossa tuhkaamatonta suota, tuhkattua aluetta jossa nähtiin mikä on tukaamisen voima turvesuoalueitten metsityksessä. Tuhkat alueet oli tuhkattu vuonna 2013 jossa näki raivatulla alueella miten hyvin männyntaimen oli lähtenyt kasvaan. Raivaamattomalla alueella kasvoi lähes neljämetristä hieskoivua 

Tiedotteet

Osakaskunnan kokous 19.03.2022 kello 9.00, Neste Sukeva Linnanportti Lue lisää.

Tuhkalannoitetulla Raudansuolla ensiharvennus. Mukana myös Yaran lehtiartikkeli. Lue lisää.

MHY Savotan toimihenköt tutustuivat yhteismetsän koealoihin 

Myllykankaan tuulivoimapuisto Lue lisää.

Metsäkeskuksen henkilöstöä vierailulla Lue lisää.