AJANKOHTAISTA

Kokouskutsu 17.02.2019 klo. 10.00, Sukevan kyläkeskus. Lue lisää..

 

Toimintakertomus sekä palkkiosuositus lisätty osakkaiden sivuille.

Opintoretki Äänekosken biotuotantotehtaalla

Lue lisää..

Sukevan Yhteismetsän historiaa

Lue ensimmäinen vuoden 1957 tai vuoden 1966-1975 metsätaloussuunnitelma.

Kesäkuulumiset 2018

Lumituhot ovat paljastuneet odotettua suuremmiksi yhteismetsän alueella. Lue lisää.

Osakaskunnan kokous pidettiin Ke 28.03. Lue lisää..

Vuoden 2017 toiminta-kertomus, tase sekä tulos-laskelma ladattavissa

Osakkaat voivat ladata toimintakertomuksen, taseen sekä tuloslaskelman, osakkaiden sivulle kirjautumalla. Tiedostot löytyvät kohdasta Säännöt ja toiminta - kohdan alta.

Videoita Pihlajasalon lentolevityksestä

Katso videot..


Lue vanhempia tiedotteita

TIEDOTTEET


Kesäretki pidettiin 10.-11.8.2017

Kesäretkellä vierailtiin Varkauden StoraEnsolla, Forssan Mustialan Yhteismetsän laavulla sekä Hämeenlinnan panssarimuseolla.

Lue lisää..

Osakaskunnan kokous pidettiin Ke 22.03.2017 Sukevalla

Lue lisää pidetystä kokouksesta täältä.

Vuoden 2016 toiminta-kertomus, tase sekä tulos-laskelma ladattavissa

Osakkaat voivat ladata toimintakertomuksen, taseen sekä tuloslaskelman, osakkaiden sivulle kirjautumalla. Tiedostot löytyvät kohdasta: Säännöt ja toiminta > toimintakertomukset, taseet sekä tuloslaskelmat.

Videoita Pihlajasalon lentolevityksestä

Katso videot..

Kesäretki pidettiin 14.6.2016 kierrellen omissa yhteis-metsissä

Lue lisää..

Sukevan Yhteismetsälle logo

Lue lisää..

Nälkökankaan tiehanke etenee.

Rahoituspäätös hankkeelle on saatu sekä tielinja on saatu hakattua. Tie rungon urakoitsijaksi on valittu Veljekset Hukkanen Vieremällä.

MHY Savotalle mittava taimikonhoitourakka

Sukevan yhteismetsä päätti antaa 85 hehtaarin taimikonhoitourakan metsänhoitoyhdistys Savotalle. Työmaat sijaitsevat Kontion palstalla. Työt alkavat kesällä 2015.

Metsä Group tekee ensiharvennuksia

Sukevan yhteismetsä ja Metsä Group solmivat metsänhakkuusopimuksen ensiharvennuksista Kontion palstalta. Harvennettava ala on 76 hehtaaria. Toimenpiteellä on tarkoitus turvata hakkuualueen metsien hyvä kunto myös tulevaisuudessa.

Puukauppaa 9700m3 edestä.

Vuoden 2014 toimintakertomus, tase sekä tuloslaskelma ladattavissa.

Osakkaat voivat ladata toimintakertomuksen, taseen sekä tuloslaskelman, osakkaiden sivulle kirjautumalla. Tiedostot löytyvät kohdasta: Säännöt ja toiminta > toimintakertomukset, taseet sekä tuloslaskelmat.

Kannanotto soidensuojeluun

Talaskankaan itäpuolisia soita ( kohdekoodi 8073 ) ollaan Sukevan yhteismetsän alueelta suojelemassa arviolta hieman toista sataa hehtaaria.. Lue lisää..

Nälkökankaan tiehanke etenee.

Rahoituspäätös hankkeelle on saatu sekä tielinja on saatu hakattua. Tie rungon urakoitsijaksi on valittu Veljekset Hukkanen Vieremällä.

MHY Savotalle mittava taimikonhoitourakka

Sukevan yhteismetsä päätti antaa 85 hehtaarin taimikonhoitourakan metsänhoitoyhdistys Savotalle. Työmaat sijaitsevat Kontion palstalla. Työt alkavat kesällä 2015.

Metsä Group tekee ensiharvennuksia

Sukevan yhteismetsä ja Metsä Group solmivat metsänhakkuusopimuksen ensiharvennuksista Kontion palstalta. Harvennettava ala on 76 hehtaaria. Toimenpiteellä on tarkoitus turvata hakkuualueen metsien hyvä kunto myös tulevaisuudessa.

Yhteismetsän uusi metsäsuunnitelma vuosille 2015-2024 on valmistunut.

Suunnitelmassa ovat hoitotyö- ja hakkuuehdotukset tulevalle kymmenvuotiskaudelle. Puuston määrä ja hakkuusuunnite ovat selkeästi kasvaneet verrattuna vuonna 2004 tehtyyn suunnitelmaan.

Metsäsuunnitelmat ajan tasalla ForestKIT-sovelluksella.

Sukevan yhteismetsä ja Tapio ovat sopineet ForestKIT sovellutuksen käyttämisestä metsäsuunnitelman ajan tasalla pitämiseksi. Tästä pääsee tutustumaan sovellutukseen.

TuhkanlevitysViime syksynä tuhkalannoitettujen turpeennostoalueiden kasvillisuus alkaa muuttua. Vaikutuksen voi havaita  oheisesta kuvasta. Lannoittamatonkoe ruutu on merkitty painekyllästetyillä kepeillä.

Yhteismetsä ja Metsäliitto tiivistävät yhteistyötä.

Sukevan yhteismetsä liittyi Metsäliitto Osuuskunnan jäseneksi. Jäsenyyden tarkoituksena on turvata markkinat yhteismetsän kasvaville hakkuumahdollisuuksille ja toisaalta mahdollistaa Metsäliiton asiakastehtaiden puunkäytön lisääntyminen.

Puukauppa

Suunnitelmakauden viimeinen suuri puukauppa tehtiin Keitele Forest Oy:n kanssa. Leimikko sijaitsee Virsumäen palstalla. Korjuuaikaa kaupalla on kaksi vuotta. Ostajan metsäpäällikkö Kari Wuolijoki kiittelee yhteismetsiä hyviksi kauppakumppaneiksi suurien ja hyvin suunniteltujen leimikoiden vuoksi. Tämä tehostaa puunhankintaa ostossa, hakkuussa ja kuljetuksessa. Myös kunnossa pidetty tieverkosto luo varmuutta sahan puuhuollon hoitamiseen, toteaa Wuolijoki.

Tervetuloa Sukevan yhteismetsän kotisivuille

Kotisivujen tarkoituksena on toimia tiedotuskanavana osakkaille ja myös muille, jotka etsivät tietoa yhteismetsästä. Osakastilojen omistajista kasvava osa asuu muualla kuin Sukevalla. Kotisivut tarjoavat mahdollisuuden nähdä mitä tapahtuu yhteismetsässä. Haasteena on tietenkin sivujen päivittäminen. Yhteismetsän toimintaa kun hoidetaan ilman työsuhteessa olevaa henkilöstöä. Vaikka kotisivut otetaan nyt käyttöön, niin ne eivät toki ole valmiita. Toivottavasti sivujen käyttäjiltä tulee kehitysehdotuksia siitä, kuinka niitä voisi kehittää paremmin toimiviksi.

- Hoitokunta

Metsäretki 27.05.2014

Yhteismetsän metsäretki tehdään turvemaiden uudistamis- ja lannoituskoealoille Paltamoon ja Ristijärvelle 27.05.2014. Lähtö on Sukevalta 8.00 ja paluu noin klo 17-18. Asiantuntijoina toimivat Metsäntutkimuslaitoksen Mikko Moilanen ja Tapion Pentti Väisänen. Retki on osallistujille maksuton. Sonkajärven osuuspankki tarjoaa lounaan. Ilmoittuminen ari.sirvio@harvestia.fi / 040 521 4756

Otso sopimus

Sukevan yhteismetsä ja Otso metsäpalvelut ovat tehneet kolmivuotisen sopimuksen metsä-teiden ja ojien rakentamisesta ja kunnostamisesta. Sopimuksen tarkoituksena on taata laadukkaat ja kustannustehokkaat palvelut kyseisille töille sopimuskauden ajaksi.

Uusi metsäsuunnitelma

Yhteismetsän metsäsuunnitelma uusitaan kuluvan vuoden aikana. Suunnitelman teosta vastaa OTSO-metsäpalvelut. Vuoden 2013 maastotöitä tehtiin toista tuhatta hehtaaria ja loput tehdään kuluvan kesän aikana. Suunnittelijana toimii Juha Karppinen. Tähän saakka läpi käydyistä metsistä Juha totesi niiden olevan hyvässä kasvu- ja tuottokunnossa. Suunnitelman on tarkoitus valmistua vuoden vaihteeseen mennessä.