AJANKOHTAISTA

Kokouskutsu 17.02.2019 klo. 10.00, Sukevan kyläkeskus. Lue lisää..

 

Toimintakertomus sekä palkkiosuositus lisätty osakkaiden sivuille.

Opintoretki Äänekosken biotuotantotehtaalla

Lue lisää..

Sukevan Yhteismetsän historiaa

Lue ensimmäinen vuoden 1957 tai vuoden 1966-1975 metsätaloussuunnitelma.

Kesäkuulumiset 2018

Lumituhot ovat paljastuneet odotettua suuremmiksi yhteismetsän alueella. Lue lisää.

Osakaskunnan kokous pidettiin Ke 28.03. Lue lisää..

Vuoden 2017 toiminta-kertomus, tase sekä tulos-laskelma ladattavissa

Osakkaat voivat ladata toimintakertomuksen, taseen sekä tuloslaskelman, osakkaiden sivulle kirjautumalla. Tiedostot löytyvät kohdasta Säännöt ja toiminta - kohdan alta.

Videoita Pihlajasalon lentolevityksestä

Katso videot..


Lue vanhempia tiedotteita

Vierasluvat

Tällä hetkellä Sukevan yhteismetsän alueella, ei-osakkaan metsästysmaksu on pienriistalle 10 euroa vuorokaudessa. Osakkaan on oltava mukana metsästysreissulla. Pienriistaa voi metsästää Pihlajasuon, Virsumäen, Kontion ja Takamäen palstoilla (kiinteistötunnus 762-874-2-0) sekä Koiramäen palstalla (kiinteistötunnus 762-425-9-122) Turkisriistalupa on 5 euroa kaudessa.

Maksu suoritetaan Sukevan yhteismetsän tilille FI48 5435 1750 0028 69 tiedoksiantokohtaan metsästäjän nimi ja osakastilan nimi jos se ei käy ilmi maksajan tiedoista.

Sukevan yhteismetsän tili: FI48 5435 1750 0028 69

Osakkaat
Pienriistan kausilupa osakkaalle 20 €
- sisältää turkisluvan koko vuodeksi

Osakkaan vieraat
Vieraslupa 10 €/vrk osakkaan vieraana
Turkisriistalupa 5 € kausi